Array
 

Lokalnie

Zmień prawa dostępu do katalogu /cache, aby umożliwić zapisyanie

Wieści z Urzędu Miasta

Zmień prawa dostępu do katalogu /cache, aby umożliwić zapisyanie

Regionalnie

Zmień prawa dostępu do katalogu /cache, aby umożliwić zapisyanie

Pogoda

An error occured during parsing XML data. Please try again.
 

Historia


Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą już z lat sześćdziesiątych XIII wieku. Wieś powstała przy szlaku handlowym do Torzymia i Sulęcina. W Łochowicach znajduje się kościół z 1820r. wybudowany w stylu późnoklasycystycznym. Powstał on na miejscu budynku z 1308 r. Obiekt ten w XVI wieku został przyjęty przez Luteranów. W ich posiadaniu został do 1945 r.

 

Z przekazów źródłowych wynika, iż ludność wiejska z okolic Krosna Odrzańskiego długo trzymała się języka i obyczaju polskiego, aż po wiek XVIII. Źródła pisane nie wspominają już jednak o osadnictwie wiejskim na obszarze gminy w okresie przed XII w. Jego istnienie potwierdzają przede wszystkim zabytki archeologiczne, które zostały znalezione w rejonie m.in. Łochowic. Poświadczają one istnienie ciągłości osadniczej od epok wczesnodziejowych, przez wczesne średniowiecze, aż do czasów obecnych.

 

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zielonogórskiego.

Dawniej wieś nosiła nazwę Lochwitz.

 

 

 

 
750-lecie_lochowic020 750-lecie_lochowic009 750-lecie_lochowic030 750-lecie_lochowic005 750-lecie_lochowic027 750-lecie_lochowic024 750-lecie_lochowic001 750-lecie_lochowic029 750-lecie_lochowic008 750-lecie_lochowic014