Array
 

Lokalnie

Zmień prawa dostępu do katalogu /cache, aby umożliwić zapisyanie

Wieści z Urzędu Miasta

Zmień prawa dostępu do katalogu /cache, aby umożliwić zapisyanie

Regionalnie

Zmień prawa dostępu do katalogu /cache, aby umożliwić zapisyanie

Pogoda

An error occured during parsing XML data. Please try again.
 

Rada Sołecka


Sołectwo, jako jednostka pomocnicza gminy, nie posiada osobowości prawnej. Wyposażone jest jednak w organ wykonawczy, tj. sołtysa, którego wspomaga rada pełniąc funkcje doradcze i opiniodawcze.

 

Sołtys: Mirosław Szwed

 

Skład Rady Sołeckiej: Marta Frencel, Halina Kijewska, Maria Mikołowicz, Jacek Suchora, Jadwiga Szwed, Jadwiga Ścisła

 
750-lecie_lochowic021 750-lecie_lochowic004 750-lecie_lochowic024 750-lecie_lochowic006 750-lecie_lochowic025 750-lecie_lochowic018 750-lecie_lochowic003 750-lecie_lochowic022 750-lecie_lochowic011 750-lecie_lochowic017