Array
 

Lokalnie

Zmień prawa dostępu do katalogu /cache, aby umożliwić zapisyanie

Wieści z Urzędu Miasta

Zmień prawa dostępu do katalogu /cache, aby umożliwić zapisyanie

Regionalnie

Zmień prawa dostępu do katalogu /cache, aby umożliwić zapisyanie

Pogoda

An error occured during parsing XML data. Please try again.
 

Rada Sołecka


Sołectwo, jako jednostka pomocnicza gminy, nie posiada osobowości prawnej. Wyposażone jest jednak w organ wykonawczy, tj. sołtysa, którego wspomaga rada pełniąc funkcje doradcze i opiniodawcze.

 

Sołtys: Mirosław Szwed

 

Skład Rady Sołeckiej: Marta Frencel, Halina Kijewska, Maria Mikołowicz, Jacek Suchora, Jadwiga Szwed, Jadwiga Ścisła

 
750-lecie_lochowic007 750-lecie_lochowic019 750-lecie_lochowic023 750-lecie_lochowic010 750-lecie_lochowic022 750-lecie_lochowic028 750-lecie_lochowic018 750-lecie_lochowic016 750-lecie_lochowic001 750-lecie_lochowic017